KOUFLAPP LOTTO

KOUFLAPP LOTTO

GESCHWËNN ASS ET SOUWÄIT!!Dann fënnt onst 6. Editioun vum Kouflapp Lotto statt. An zwar den 19 Juni 2016 ab 10:00. Fir iessen an Drénken ass beschtens gesuergt.Mir freeëen eis op iech!An eiser Rubrik "Kouflapp Lotto" fannt der méi Detailer respektiv wéi der nach e Feld kënnt kafen.